Student Exchange Officer (SEO)

Borna Andres

seo.cpsa@gmail.com

SEP je projekt Svjetske udruge studenata farmacije (IPSF), a omogućuje studentima, čije su udruge članice IPSF-a, odrađivanje stručne prakse izvan svoje zemlje. Svakoj zemlji dodijeljen je određeni broj mjesta za njihove studente koji se određuje prema broju studenata koje je zemlja ugostila prethodne godine.

 

Zahvaljujemo FBF-u, mentorima, ljekarnama Farmacia, Mandis, PrimaPharme, Joukhadar i Ljekarnama Lipa, Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu na pomoći da se projekt uspješno provede u našoj domovini, te svim stranim studentima koji su došli u Hrvatsku te tako obogatili naše iskustvo.
 

S obzirom na ograničen broj mjesta i velik interes studenata, CPSA svake godine provodi proces pretprijava u kojem se odabiru studenti koji će sudjelovati u Programu te godine. Prijaviti se mogu svi studenti, članovi CPSA-e. Pretprijave se vrše putem Google obrasca koji je studentima dostupan na mrežnim stranicama i u službenoj Facebook grupi Udruge kroz cijelo vrijeme trajanja pretprijava. Pretprijave se zatvaraju početkom prosinca, nakon čega SEO odabire studente koji će te godine imati pravo sudjelovanja u Programu.

 

Selekcija studenata vrši se prema aktivnosti studenata u Udruzi, tj. bodovima koje je student svojom aktivnošću u Udruzi stekao do završetka pretprijava. Stanje svojih bodova student u svakom trenutku može saznati slanjem upita tajniku Udruge na cpsa.tajnik@gmail.com. Bodovi se mogu sakupiti sudjelovanjem u projektima Udruge kroz godinu i prenose se iz godine u godinu. Studentima koji budu odabrani za sudjelovanje u Programu, bodovno stanje umanjit će se za 1 bod.

 

Ukoliko se planirate prijaviti za sudjelovanje u SEP-u, molimo vas da prije prijave pročitate odgovore na najčešće postavljana pitanja te se uputite u pravila sudjelovanja. Student Exchange Programme: Često postavljana pitanja

 

Sredinom prosinca, svi odabrani studenti primit će mail s daljnjim uputama o procesu prijave. Prije božićno-novogodišnjih praznika svi odabrani studenti su dužni potpisati Ugovor o sudjelovanju i platiti SEP pristojbu u iznosu od 50 eura. Ukoliko student nije u mogućnosti osobno prisustvovati potpisivanju Ugovora, potpisani Ugovor zajedno s novcima potrebno je  dostaviti SEO-u po nekome drugome uz prethodno obavještenje o tome putem maila. Tek nakon izvršenja ovog koraka student pistupa prijavi putem službene stranice SEP-a: www.sep.ipsf.org.

 

Nakon povratka sa SEP-a, student je dužan popuniti obrazac o iskustvima sa SEP-a. SEP Iskustva studenata

 

Popis zemalja koje sudjeluju u Programu, moguće je pronaći na sep.ipsf.org/associations.

 

Dio iskustava naših studenata koji su sudjelovali u SEP-u prošlih godina možete pronaći u albumu „CPSA Around the World“ na službenoj Facebook stranici CPSA-e

Želiš sudjelovati
na SEP-u?

 

Često postavljena pitanja

Što je SEP?


Student Exchange Programme (SEP) je program Svjetske udruge studenata farmacije (IPSF) koji omogućuje studentima, čije su udruge punopravne ili pridružene članice IPSF-a, odrađivanje stručne prakse van svoje zemlje. Za vrijeme trajanja prakse, studenti imaju priliku upoznati se s farmaceutskom strukom u zemlji po vlastitom izboru, kulturom svoje zemlje domaćina, upoznati druge studente farmacije te steći vrijedne kontakte.
Kako se mogu prijaviti za sudjelovanje u SEP-u?


S obzirom na ograničen broj mjesta i velik interes studenata, prijava za SEP sastoji se od dva dijela. Prvi dio uključuje predprijavu i vrši se putem Google obrasca koji je studentima dostupan na mrežnim stranicama Udruge i u službenoj Facebook grupi Udruge tijekom cijelog vremena trajanja predprijava- Predprijave počinju nedugo nakon početka nove akademske godine, a završavaju početkom prosinca. Po završetku prijava SEO odabire studente koji će te godine imati pravo sudjelovanja u SEP-u.
Tko se sve može prijaviti za sudjelovanje u SEP-u?


Prijaviti se mogu svi studenti, članovi CPSA-e, koji su obnovili članstvo i platili članarinu za tekuću godinu. Prijaviti se mogu studenti od 2. godine studija na dalje, ali imajte na umu da je u većini zemalja uvjet za sudjelovanje najmanje 3. godina studija.
Koji su kriteriji za odabir studenata za sudjelovanje u SEP-u?


Selekcija studenata vrši se prema aktivnosti studenata u Udruzi, tj. bodovima koje je student svojom aktivnošću u Udruzi stekao do završetka predprijava. Stanje svojih bodova student u svakom trenutku može saznati slanjem upita tajniku Udruge nacpsa.tajnik@gmail.com. Bodovi se sakupljaju sudjelovanjem u projektima Udruge kroz godinu (humanitarne i javnozdravstvene kampanje, druženje sa stranim studentima, dolazak na sastanke...) i prenose se iz godine u godinu. Studentima koji budu odabrani za sudjelovanje u SEP-u, bodovno stanje umanjit će se za 1 bod.
Što nakon što sam odabran za sudjelovanje u procesu predprijave?


Sredinom prosinca, svi odabrani studenti primit će mail s daljnjim uputama o procesu prijave. Do kraja prosinca svi odabrani studenti dužni su doći na sastanak u terminu kojega odredi SEO ili LEO, potpisati Ugovor o sudjelovanju i platiti SEP pristojbu u iznosu od 50 eura. Ukoliko student nije u mogućnosti osobno prisustvovati sastanku, potpisani Ugovor zajedno s novcima potrebno je na sastanak dostaviti po nekome drugome uz prethodno obavještenje SEO ili LEO o tome putem maila. Tek nakon izvršenja ovog koraka student pistupa prijavi putem službene stranice SEP-a www.sep.ipsf.org. Detaljne upute za ispunjavanje prijave na službenoj stranici SEP-a studenti mogu pronaći u IPSF-ovom vodiču Step-by-step Guideline – How to apply for SEP (link). Životopis i motivacijsko pismo moraju biti na engleskom jeziku.
U koje zemlje mogu putovati ako želim sudjelovati u SEP-u?


Listu zemalja koje sudjeluju u SEP-u moguće je pronaći na www.sep.ipsf.org/associations. U svojoj prijavi studenti mogu odabrati do tri različite zemlje u kojima žele odraditi svoju stručnu praksu. Zemlje poredajte po prioritetima, neka vam prva zemlja bude ona u kojoj biste najradije željeli odraditi svoju stručnu praksu. Pri odabiru obratite pozornost na to da u nekim zemljama postoji više od jedne službene udruge.
U kojim sve područjima rada mogu odraditi stručnu praksu u sklopu SEP-a?


Stručna praksa obavezna je u sklopu SEP-a, a odrađuje se u javnim i bolničkim ljekarnama, industriji, sveučilištima, vladinim i privatnim zdravstvenim ustanovama i agencijama. Ponuđena područja rada ovise od zemlje za koju se odlučite.
Na kojem se jeziku obavlja stručna praksa?


Kako se SEP odvija širom svijeta, za službeni jezik SEP-a odabran je engleski jezik. Svi podatci koji se traže prilikom prijave u SEP bazi podataka moraju biti na engleskom, uključujući životopis i motivacijsko pismo. Ukoliko student poznaje jezik zemlje u koju putuje, praksa se može odraditi i na tom jeziku.
Koliko dugo traje razmjena u sklopu SEP-a?


Trajanje razmjene ovisi o zemlji u koju putujete. Većina razmjena traje između jednog i tri mjeseca, no neke traju i svega dva tjedna.
Za koje sam troškove sam odgovoran?


Student je odgovoran za sve putne troškove uključujući troškove izrade vize, imunizacije i osiguranja. U nekim zemljama troškove smještaja pokriva udruga domaćin. SEP domaćine potiče se da svojim gostima osiguraju besplatan smještaj ili smještaj po jeftinijoj cijeni, ali to nije uvjet.
Kakva financijska pomoć je dostupna za sudionike?


CPSA ne nudi nikakvu financijsku pomoć za SEP, međutim IPSF SEP Grant dostupan je studentima širom svijeta. Detalji o prijavi za SEP Grant mogu se naći na www.ipsf.org/student_exchange_grant.
Pomaže li Student Exchange Programme u nabavljanju viza?


Student Exchange Officer zemlje u koju student putuje osigurat će Invitation Letter za studenta ukoliko je studentu potrebna viza. Student je osobno odgovoran za nabavljanje vlastite vize.
Imam li zajamčeno mjesto u programu nakon što sam odabran u procesu predprijave?


Ne. Dok će SEO obaviti sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi kontaktirao tri zemlje koje je student odabrao i osigurao studentov odlazak na SEP, ne postoji garancija da će student biti smješten u sklopu programa samo zato što je odabran u procesu predprijave. Ukoliko student ne bude smješten u sklopu SEP-a, bit će mu vraćeno 18 od 50 eura plaćenih za SEP pristojbu. Ukoliko student bude smješten, ali odbije mjesto koje mu je ponuđeno, neće imati pravo na povrat novca.
Mogu li sudjelovati u SEP-u bez prolaska kroz proces predprijave?


Ne. Svi studenti koji žele sudjelovati u SEP-u moraju prvo biti odabrani od strane CPSA-e kroz proces predprijave. Pokušaji kontaktiranja SEO-a drugih zemalja bez službene prijave bit će prijavljeni CPSA SEO-u i IPSF Chairperson of Student Exchange.
Koji je očekivani vremenik nakon što podnesem službenu prijavu na SEP bazi podataka?


Vremenik može varirati ovisno o brzini kojom vaša prijava postane "reserved" odnosno "placed". Nakon podnošenja obrasca za prijavu, vaša zemlja prvog izbora može vidjeti vašu prijavu tjedan dana. Nakon tih tjedan dana, vaše zemlje prvog i drugog izbora mogu vidjeti vašu prijavu. Nakon dva tjedna, sve tri zemlje mogu vidjeti vašu prijavu. Za neke studente postupak je gotov do ožujka/travnja i student može početi raditi planove. Za druge studente postupak se može otegnuti sve do lipnja. Imajte na umu da CPSA SEO ne može utjecati na brzinu kojom će se postupak odvijati nakon podnošenja vaše prijave. Imajte strpljenja tijekom postupka i znajte da će biti učinjeni svi mogući koraci kako bi postupak bio gotov na vrijeme.
U SEP bazi podataka, koja je razlika između različitih statusa moje prijave: "approved", "reserved" i "placed"?


"Approved" – Nakon podnošenja prijave u SEP bazi podataka CPSA SEO mora potvrditi studentovu prijavu nakon čega ona dobiva status "Approved". Tri zemlje koje je student odabrao sada mogu vidjeti studentovu prijavu.
"Reserved" – Ukoliko jedna od tri zemlje koje je student odabrao odluči ugostiti studenta, status njegove prijave promijenit će se u "Reserved". To znači da zemlja koja je studenta rezervirala voljna ugostiti studenta i radi na pronalasku prakse i smještaja za njega. Samo zemlja koja je rezervirala studenta sada može vidjeti studentovu prijavu. Studentova prijava može biti rezervirana maksimalno 30 dana. Nakon tog preioda status prijave automatski će biti vraćen na "Approved". Prijava može biti ponovno rezervirana koliko god puta je potrebno kako bi se ustanovili uvjeti razmjene. SEO zemlje domaćina trebao bi biti u kontaktu sa studentom kroz ovo vrijeme.
"Placed" – SEO zemlje domaćina koji je studenta rezervirao sada garantira da će ugostiti studenta. Student i SEO zemlje domaćina dogovorili su uvjete razmjene. Proces je gotov, student i SEO zemlje domaćina trebaju početi planirati putovanje i smještaj.
Kako mogu pomoći oko SEP-a u Hrvatskoj?


Studenti mogu pomoći tako da pokupe strane studente na aerodromu, autobusnom ili željezničkom kolodvoru po dolasku i odvedu studente do mjesta na kojemu će biti smješteni (najčešće studentski dom), prvi dan odvedu studente do ljekarne u kojoj će odrađivati praksu, organiziraju druženja sa stranim studentima ili ugoste studenta u svome domu. Svaka pomoć oko SEP-a bit će nagrađena CPSA bodovima.
Što je potrebno kako bih ugostio stranog studenta?


Dobra volja, želja za druženjem, osnovno znanje engleskog jezika i smještaj!
Kakav se smještaj traži i koje su moje obveze ako odlučim ugostiti stranog studenta?


SEP domaćin stranom studentu trebao bi osigurati krevet ili zasebnu sobu, slobodno korištenje kupaonice i kuhinje, kao i posuđa. Kao domaćin s gostom možete provesti onoliko vremena koliko želite i upoznati ga sa svojim gradom, običajima, mjestima za izlazak itd.
Mogu li pomoći u pronalasku prakse za strane studente?


Naravno! Ukoliko poznajete nekoga tko ima vlastitu ljekarnu, radi u industriji ili se bavi bilo kojim farmaceutskim zanimanjem te je voljan primiti strane studente na stručnu praksu, javite nam na seo.cpsa@gmail.com.
Gdje mogu pronaći više informacija o SEP-u?


Za više informacija o SEP-u posjetite sljedeće stranice:​

http://www.sep.ipsf.org/

PRIJATELJI PROJEKTA

  • Facebook CPSA
  • YouTube CPSA
  • White Instagram Icon
  • issuu

Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske

 

Croatian Pharmacy and Medical Biochemistry Students' Association

Ante Kovačića 1

10000 Zagreb, Hrvatska

IBAN: HR8923400091100122866

OIB Udruge: 33667167319

cpsa.fbf@gmail.com

FlixBus bijeli.png
Courtesy of Karlo Žili
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now