top of page

Arhiva

Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije od 2014. jednom godišnje organizira Kongres Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije, a od 2015. godine i Virtualni kongres "Virtual PharmaCon".

Na ovoj stranici se možete prisjetiti sadržaja tih prošlih kongresa.

Kongresi

Virtualni kongresi

bottom of page